blogfia up to date

Nu är blogfia2 överförd hit till blogfia.
blogfia2 kom till p.gr.a. att ett grön markering förekom på blogfia lite här och där. Skrev till wordpress om det men fick inget svar. Dock är grönmarkeringarna borta nu.

Det är ett massa donande med olika bloggar. Till slut kanske det blir bra …

BW - Hug me !!!

Advertisements

THANKS for stopping by! Wishing you all the best!

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s